• Ruimte voor ondernemende mensen

  © Cécile Franssen

  28 juli − Sinds 2009 ben ik lid van het bestuur van het waterschap Brabantse Delta. In die functie zet ik me dagelijks in voor een veilig en welvarend Brabant. Lees verder

 • Sluisdeuren Burgemeesters Peterssluis worden teruggehangen

  29 juli − Vandaag worden de sluisdeuren van de Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom teruggehangen. Hiermee is weer een stap gezet om het Volkerak-Zoommeer geschikt te maken als waterberging. Omroep Brabant bericht daarover. Lees verder

 • Sluisdeuren Burgemeesters Peterssluis worden teruggehangen

  29 juli − Vandaag worden de sluisdeuren van de Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom teruggehangen. Hiermee is weer een stap gezet om het Volkerak-Zoommeer geschikt te maken als waterberging. Omroep Brabant bericht daarover. Lees verder

 • Waterschap Brabantse Delta start met voorbereiding dijkverbetering

  © Tini Tak

  16 juli − Waterveiligheid is voor iedereen van groot belang en dat is de laatste jaren alleen nog maar belangrijker geworden. Dat komt omdat achter de dijk gedurende de afgelopen jaren steeds meer is gebouwd en de functie van de grond is veranderd. Daarnaast is het klimaat aan het veranderen. De provincie heeft daarom een strengere norm gesteld aan de dijken. Het waterschap treft dan ook voorbereidingen om dijken van Steenbergen tot Waalwijk te verbeteren. Het waterschap vraagt hierbij de grondeigenaren, direct omwonenden en andere belanghebbenden mee te denken over de ruimtelijke kwaliteit en het ontwerp van de dijk. Lees verder

 • Coalitie waterschap Brabantse Delta

  © Frans Vledder

  28 mei − VVD, CDA, Ons Water/Waterbreed, Ongebouwd, Bedrijven, 50PLUS en AWP vormen de coalitie bij waterschap Brabantse Delta. Zij hebben een bestuursakkoord gesloten waarin de hoofdlijnen voor het beleid voor de komende jaren zijn vastgelegd in het bestuursakkoord met de titel ‘Onze Koers’. Lees verder

 • De waterschappen moeten niet alles zelf doen.

  28 maart − De waterschappen moeten niet alles zelf doen. Ze moeten voor een lage prijs, de beste kwaliteit bedingen. Dat leidt tot lage belastingen voor burgers. Daarover kom ik aan het woord in een 30-seconden filmpje van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Lees verder

 • Kiezers bedankt

  © VVD

  23 maart − Kiezers bedankt Lees verder

 • Roode Vaart door Zevenbergen (artikel in Moerdijkse Bode)

  © Gemeente Moerdijk

  04 maart − Waterschap Brabantse Delta legde € 2,5 miljoen op tafel voor de terugkeer van het water in het centrum van Zevenbergen. Daarnaast is er gezorgd voor een gemaal om water aan te voeren. Lees verder

 • Versnelling dijkherstel

  © Huub Hieltjes

  25 februari − De VVD wil een versnelling aanbrengen bij het dijkherstel. Het gaat om de Amertak tussen Drimmelen en Geertruidenberg en de Donge. De dijk beschermt ook inwoners van Oosterhout. Lees verder

 • Waterberging Volkerak-Zoommeer

  02 januari − Om overstromingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, neemt waterschap Brabantse Delta overal in West-Brabant maatregelen. Aan de ene kant versterken we dijken en kaden om het water tegen te houden. Aan de andere kant geven we het water juist meer ruimte op plaatsen waar dat kan. Zo maakt het waterschap in samenwerking met Rijkswaterstaat het Volkerak-Zoommeer geschikt als waterberging. Dit wordt de grootste waterberging van Nederland. Daarmee werken we aan een veilig en welvarend Nederland. In een land waarvan 26% onder zeeniveau ligt en 55% overstromingsrisico's kent, moeten we blijven investeren waterveiligheid en waterbeheer. Lees verder